Kiss

Kiss performing live at the König Pilsener Arena in Oberhausen, 2010.

Kiss live in Oberhausen 2010

Kiss live in Oberhausen / König Pilsener Arena Oberhausen, 01.06.2010

Kiss live in Oberhausen 2010

Kiss live in Oberhausen / König Pilsener Arena Oberhausen, 01.06.2010

Kiss live in Oberhausen 2010

Kiss live in Oberhausen / König Pilsener Arena Oberhausen, 01.06.2010

Kiss live in Oberhausen 2010

Kiss live in Oberhausen / König Pilsener Arena Oberhausen, 01.06.2010

Kiss live in Oberhausen 2010

Kiss live in Oberhausen / König Pilsener Arena Oberhausen, 01.06.2010

Kiss live in Oberhausen 2010

Kiss live in Oberhausen / König Pilsener Arena Oberhausen, 01.06.2010

Kiss live in Oberhausen 2010

Kiss live in Oberhausen / König Pilsener Arena Oberhausen, 01.06.2010

Kiss live in Oberhausen 2010

Kiss live in Oberhausen / König Pilsener Arena Oberhausen, 01.06.2010

Kiss live in Oberhausen 2010

Kiss live in Oberhausen / König Pilsener Arena Oberhausen, 01.06.2010

Kiss live in Oberhausen 2010

Kiss live in Oberhausen / König Pilsener Arena Oberhausen, 01.06.2010

Kiss live in Oberhausen 2010

Kiss live in Oberhausen / König Pilsener Arena Oberhausen, 01.06.2010