Rihanna

Rihanna performing live at the Kölnarena in Köln, 2013.

Rihanna live in Köln 2007

Rihanna live in Köln / Palladium Köln, 20.11.2007

Rihanna live in Köln 2007

Rihanna live in Köln / Palladium Köln, 20.11.2007

Rihanna live in Köln 2013

Rihanna live in Köln / Kölnarena Köln, 26.06.2013

Rihanna live in Köln 2007

Rihanna live in Köln / Palladium Köln, 20.11.2007

Rihanna live in Köln 2013

Rihanna live in Köln / Kölnarena Köln, 26.06.2013

Rihanna live in Köln 2013

Rihanna live in Köln / Kölnarena Köln, 26.06.2013