Peter Wafzig //
Concert Photography

The Smashing Pumpkins

The Smashing Pumpkins performing live at the Live Music Hall in Köln, 2013.

The Smashing Pumpkins live in Köln 2013

The Smashing Pumpkins live in Köln / Live Music Hall Köln, 20.06.2013

The Smashing Pumpkins live in Köln 2013

The Smashing Pumpkins live in Köln / Live Music Hall Köln, 20.06.2013

The Smashing Pumpkins live in Köln 2013

The Smashing Pumpkins live in Köln / Live Music Hall Köln, 20.06.2013

The Smashing Pumpkins live in Köln 2013

The Smashing Pumpkins live in Köln / Live Music Hall Köln, 20.06.2013

The Smashing Pumpkins live in Köln 2013

The Smashing Pumpkins live in Köln / Live Music Hall Köln, 20.06.2013

The Smashing Pumpkins live in Köln 2013

The Smashing Pumpkins live in Köln / Live Music Hall Köln, 20.06.2013